Cenník

Nami vyhotovená VS a FA 100 EUR
Výročná správa a finančná analýza spoločnosti-súbory, verzia 2008 (v Sk) 100 EUR
Výročná správa spoločnosti a finančná analýza spoločnosti-súbory, verzia 2009 a neskôr (v EUR)100 EUR
Spolu obe aplikácie VS/FA, verzia 2008-SK a verzia 2009-EUR180 EUR


Ako prebieha objednávka

Ak si vyberiete nami vyhotovenú VS a FA:
  1. Zašlete nám email na ivan.tomsik@stonline.sk
  2. Skontaktujeme sa s Vami a dohodneme zvyšok celého procesu vyhotovenia.
Ak si chcete VS a FA zhotoviť sami:
  1. Zaregistrujete sa.
  2. Vyberiete si konkrétny produkt.
  3. Uhradíte faktúru (fakturačné údaje nájdete v prehľade Vašich objednávok).
  4. Sprístupníme vám link na stiahnutie nášho produktu.